Kan vi förlåta en maskin, och kan en maskin förlåta en människa? Det frågar sig Lunds biskop, Johan Tyrberg, som kommer att gå på djupet i ämnet vid en programmerarkonferens i höst.

Vad har en biskop i Svenska kyrkan att säga om artificiell intelligens? Programmerare och andra som deltar vid årets upplaga av konferensen Software Technology Exchange Workshop i Lund i mitten av november kommer att få reda på svaret.

Naturliga frågor – för teologen

Begreppen rädsla, ondska, förlåtelse och intelligens kommer alla att skärskådas. Det ska i sin tur leda vidare till diskussion om hopp och tillit – och om vad det innebär att vara människa.

– Utifrån de här frågorna kommer jag att utveckla ett resonemang kring ondskan. Kan en maskin vara ond? Hur ska vi se på mänskliga misstag? Och maskiners misstag? Medan lagkunniga reflekterar kring juridiska frågor, funderar vi teologer över förlåtelse och försoning, säger Johan Tyrberg i ett pressmeddelande, som också uppmärksammats hos Elektroniktidningen.